Historie

 

Ustavující schůze Sokola byla 23. Května 1951 v zasedací síni na zámečku v Tatenicích.

Byl zvolen výbor Sokola, jehož Starostou se stal pan Jaroslav Mikolášek, místostarostou paní Helena Novotná, jednatelem pan Zdeněk Holub, hospodářem pan Jaroslav Holub a členy paní Božena Fučíková a Antonín Weber.

V začátcích se Sokol zaměřil hlavně na cvičení, atletiku a dále pořádal tzv. Sokolské dny.Problémem bylo nedostatek prostoru ke sportování, proto Sokol požádal o přidělení a rozměření hřiště, které se uskutečnilo v roce 1952 a o vyklizení sálu u Hegrů, což se podařilo až v roce 1954.Jelikož začal být o Sokol větší zájem, v roce 1953 rozhodlo vedení o vzniku tří oddílů – Oddíl odbíjené, který vedl p. Zdeněk Havlíček, oddíl všeobecné průpravy, který vedl p. Josef Blažíček a oddíl kopané, který založili pánové František Grünwald, Bohumil Kožín a František Purkrt.

V dalším roce, tedy v roce 1954 se pan Mikolášek rozhodl skončit s funkcí starosty Sokola a novým starostou byl zvolen pan Bohumil Kožín. Tento rok byl také prvním soutěžním pro oddíl kopané, který se přihlásil do Okresního Přeboru. Nebylo ale upraveno hřiště, To se povedlo s pomocí Národního výboru až v roce 1955.

V roce 1957 se TJ Sokol zaměřil především na stavbu kabin a oplocení hřiště. Novým předsedou se stal pan Josef Morávek, který věnoval mnoho času stavebním pracím na hřišti i v sále, který sloužil za tělocvičnu.

Roky 1959 a 1960 byly roky II. Celostátní spartakiády. Největšího úspěchu dosáhli pod vedením paní Anežky Šimečkové ženy, které cvičily na spartakiádě v Praze. Ještě s jednou akcí měla jednota úspěch a to s divadlem pod vedením p.Jozefa Herzoga.

Také se členové sokola postarali o promítání filmů na zámečku.

V roce 1961 opět došlo ke změně ve funkci předsedy, kterým se stal znovu pan Bohumil Kožín. V čele jednoty vydržel do roku 1964 a poté požádal o uvolnění z funkce, aby se mohl plně věnovat oddílu kopné. Novým předsedou se stal pan Jaroslav Pavelka.

V roce 1965 konečně jednota získala pevné místo na cvičení a to formou pronájmu hostinského sálu za tělocvičnu za roční nájemné 500,- Kč.

S tělocvičnou vznikl také prostor pro další sporty, a tak byl v roce 1966 založen oddíl stolního tenisu pod vedením pana Františka Suchomela.

V témže roce se také povedlo dokončit oplocení celého hřiště a z důvodu nevyhovujících dřevěných kabin začala příprava na stavbu nových. Plány zajistil v roce 1967 pan Ivan Polášek. V témže roce se novým předsedou stal, pan Jiří Smrkal.

V příštím roce, to jest v roce 1968, začala stavba kabin, jelikož nebyl dostatek financí, udělaly se pouze základy.

Rok 1969 byl v TJ rokem změn. Byly vyměněny funkce, předsedou se stal opět pan Bohumil Kožín, který ale v létě téhož roku na svoji funkci rezignoval a vzal si na starost opět oddíl kopané. Novým předsedou se stal, pan Jiří Smrkal.

V letech 1970 – 1973 byla hlavním cílem sokola stavba kabin a oprava tělocvičny.

Kabiny se podařilo postavit. 2. září 1973 došlo k jejich slavnostnímu otevření.

Jelikož oddíl kopané byl hlavní částí TJ, vrátíme se k jejich činnosti. Byly doby úspěšné i neúspěšné , umístění v horních patrech tabulky i to že v roce postavení kabin , mužstvo mužů sestoupilo z OP. O oddíl se starali zakládající členové, ale hlavně pan Bohumil Kožín a pan Josef Svoboda. V těchto letech měl oddíl kopané družstvo mužů a dle možností družstva dorostu a žáků.

Dobrou činnost také vyvíjel oddíl stolního tenisu, ale teprve v roce 1975 se přihlásil do okresní soutěže, kde začalo hrát družstvo mužů a žáků. Činnost oddílu ale vydržela pouze sedm let a v roce 1982 byla ukončena.

Dobrou činnost také vyvíjel oddíl ZRTV, který měl množství cvičenců jak z řad mládeže, tak i dospělých.

V roce 1976 se uskutečnil první ročník „Tatenické čtvrtky“, která se pořádala po dobu 20-ti let na trasách 12,5 a 25 km, ke kterým se v roce 1981 přidala trasa 50 km.

V témže roce byla dokončena stavba volejbalového hřiště a tak se mohli ženy přihlásit do soutěže.

V roce 1978 začala z důvodu malého prostoru pro nářadí a pro další, hlavně kulturní využití stavba podia a skladu, která byla dokončena v roce 1980. K tomu navazuje také postavení betonového parketu v roce 1986

Další akcí byla žádost o odkoupení tělocvičny od pana Hegera. Byl vytvořen znalecký odhad a vroce 1985 TJ Sokol tělocvičnu odkoupila. V dalších letech se TJ soustředila na opravu tělocvičny a údržbu stávajících zařízení na hřišti.

V těchto letech se oddíl kopané marně snažil o zvýšení úrovně fotbalu. Družstvu mužů se nepodařil návrat do okresního přeboru a tak setrvávalo v okresní soutěži se střídavými výsledky. Na druhou stran bylo příslibem mládež, kde se soutěží zúčastňovala družstva dorostu a žáků.

Po dlouhých 26-ti letech požádal, v roce 1994 pan Jiří Smrkal o uvolnění z funkce předsedy TJ Sokol. Novým předsedou byl zvolen pan Petr Langr.

V následujícím roce se nechal udělat nový povrch na volejbalové hřiště a poté na parket.

Po dlouhých 22-ceti letech se podařilo družstvu mužů v kopané pod trenérským vedením pana Jaroslava Michala, který se v roce 1996 stal také předsedou TJ, postoupit do okresního přeboru, který se u nás hraje dodnes.

V letech 1996 – 2000 probíhaly na hřišti různé úpravy a uspořádání místností v kabinách, zastřešila se tribuna a v roce 2000 byla TJ nucena prodat tělocvičnu z důvodu nevyhovujícího stavu a také proto, že se nepodařilo zajistit investora na generální opravu, na kterou byly vypracovány kompletní plány z roku 1991.

Roky 2001 – 2011 bych shrnul asi takto:

V roce 2001 obnovil činnost oddíl stolního tenisu, který v současné době disponuje dvěma družstvy mužů.

V témže roce se nám konečně podařilo koupit náš vlastní zahradní traktor na sečení hřiště.

Z důvodu na nedostatek místa a větší hygienické nároky byla v roce 2004 dokončena stavba sociálního zařízení. V témže roce byl také proveden hloubkový vrt pro pozdější zavlažování hřiště.

Také v tomto roce dosáhlo největšího úspěch družstvo dorostu, které zvítězilo v OP Dorostu.

V roce 2006 skončil s funkcí předsedy pan Jaroslav Michal a novým předsedou se stal pan Jiří Smrkal ml.

V dalších letech byla vybudována nová kanalizace na hřišti, postavila se pergola u udírny, konečně se nám podařilo zprovoznit zavlažování, v roce 2009 jsme položily novou dlažbu kolem kabin a zabetonovaly sezení u laviček. V loňském roce byla v režii obce dokončena výstavba víceúčelového hřiště na místo nefunkčního volejbalového hřiště.

V současné době má TJ Sokol dva oddíly, a to stolního tenisu a hlavně oddíl kopané, který má tři družstva, mužů, dorostu a mladších žáků.

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

aktualizováno: 21.03.2024 16:54:12